Προϋπολογισμός 2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ιδρύματος Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 1429/18-11-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας.

Προϋπολογισμός 2019