Βοτανικός Κήπος

Από το 2010 το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων διαθέτει ένα βοτανικό κήπο με σημαντικά δείγματα της χλωρίδας της Κρήτης: φυτά της Βίβλου, ενδημικά και απειλούμενα φυτά της περιοχής.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα του Βοτανικού Κήπου και επισκέψεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα: +30 28240 22500, 22245 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oac.otenet.gr