Δωρεές

Το έργο της ΟΑΚ μπορεί να διευρυνθεί και να γίνει πιο αποτελεσματικό με την οικονομική συνδρομή όσων εκτιμούν την προσπάθεια. Εισφορές γίνονται δεκτές στον Λογαριασμό της ΟΑΚ.

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) είναι κοινωφελές Ίδρυμα, που δεν διαθέτει δικά του περιουσιακά στοιχεία, ικανά να καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας του. Αυτές αντιμετωπίζονται κυρίως από τις εισφορές συνέδρων και δωρεές φίλων του Ιδρύματος. Τον έλεγχο της διαχείρησης ασκεί το Υπουργείο Οικονομικών. Ο ετήσιος Απολογισμός δημοσιεύεται στον ημερήσιο Τύπο.

Το έργο της ΟΑΚ μπορεί να διευρυνθεί και να γίνει πιο αποτελεσματικό με την οικονομική συνδρομή όσων εκτιμούν την προσπάθεια. 

Δωρεές:

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Αριθμ. Λογαριασμού: 113505004

IBAN: GR 20 0690 0080 0000 0011 3505 004

BIC: STXAGRA2