Συνεδριακοί Χώροι

Η μεγάλη συνεδριακή εμπειρία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχή διοργάνωση κάθε απαιτητικού συνεδρίου. Εκτός από τις αναρίθμητες δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα στο Ίδρυμα στα 50 και πλέον χρόνια της λειτουργίας του, περισσότερα από 2.500 και πλέον συνέδρια έχουν οργανωθεί και φιλοξενηθεί σε αυτό (43% τοπικά ή εθνικά και 57% διεθνή/οικουμενικά).

Η ΟΑΚ διαθέτει δύο κύριες συνεδριακές αίθουσες, χωρητικότητας 600/400 και 90/70 ατόμων αντίστοιχα χωρίς/με τραπέζια. Η μεγάλη συνεδριακή αίθουσα έχει 4 καμπίνες μεταφραστών και δύναται επίσης να διαχωριστεί σε 3 ανεξάρτητες αίθουσες (2X170 και 1X70 άτομα). Η ΟΑΚ διαθέτει επιπλέον 5 αίθουσες (1X40, 1X35, 2X25, 1X20 θέσεις με τραπέζια) που δύνανται να χρησιμοποιηθούν από ομάδες εργασίας, καθώς και γραφεία συσκέψεων, εκθεσιακούς χώρους και άνετους χώρους για υπαίθριες εκδηλώσεις.

Οι συνεδριακές αίθουσες είναι εξοπλισμένες με όλα τα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα ακόμη και για τα πιο απαιτητικά συνέδρια, όπως και 30 διπλής όψεως poster boards (διαστάσεις 0,90x0,90m και 0,90x1,40m). Παράλληλα, το εξειδικευμένο προσωπικό της ΟΑΚ παρέχει τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Επίσης, υπάρχει Wi-Fi σύνδεση και στα δύο κτήρια, καθώς και στους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος. Οι σύνεδροι έχουν ακόμη τη δυνατότητα φωτοτύπησης ή εκτύπωσης των κειμένων τους.


Φωτογραφίες

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-