Έργο

Κύριοι τομείς δράσης

Επιμόρφωση στελεχών της Εκκλησίας σε πανελλήνιο και διορθόδοξο επίπεδο. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου

Ανακαίνιση της Ενορίας: Αφύπνιση και τονωση της ενοριακής συνείδησης και ζωής

Η γυναίκα στη ζωή της Εκκλησίας και της κοινωνίας: Στήριξη των γυναικείων συλλόγων της Ι. Μητροπόλης Κισάμου και Σελίνου και γενικότερη ενθάρρυνση της γυναίκας για ενεργό συμμετοχή στα της Εκκλησίας και της κοινωνίας

Παιδεία: Πανελλήνια και διεθνή σχετικά συνέδρια. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων

Επιστήμη-Πίστη-Ζωή: Διεθνή επιστημονικά συνεδρια κυρίως στους τομείς:Θεολογία και σύγχρονη γνώση, Ιατρική, Βιολογία/Γενετική, Βιοϊατρική, Βιοτεχνολογία, Βιοηθική, Φυσική-Αστρονομία κ.λπ.

Ανάπτυξη-ποιότητα ζωής-εναλλακτικός τουρισμός: Επιμόρφωση αγροτών, γεωπόνων, ειδικό πρόγραμμα για τη μελέτη του τουριστικού ζητήματος και προτάσεις για εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς Ορθοδοξία και ιδεολογίες-διακομματικός διάλογος

"ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ...": Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, τα συναφή προβλήματα και οι προοπτικές

Ορθοδοξία και Οικουμένη: Συμβολή στην προαγωγή της διεκκλησιαστικής διακονίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όσων σχετικώς αποφασίζονται πανορθοδόξως. Φιλοξενία επίσημων θεολογικών διαλόγων, συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ), με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ), με τον Σύνδεσμο των Χριστιανικών Ακαδημιών της Ευρώπης

Διάλογος των θρησκειών και των πολιτισμών: Συνέδρια επί συναφών ζητημάτων.