Έργο

Επιμόρφωση στελεχών της Εκκλησίας σε πανελλήνιο και διορθόδοξο επίπεδο. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου.

Κύριοι τομείς δράσης

Επιμόρφωση στελεχών της Εκκλησίας σε πανελλήνιο και διορθόδοξο επίπεδο. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ), πραγματοποιεί επιμορφωτικά πιστοποιημένα σεμινάρια για κληρικούς και λαϊκούς.

Ανακαίνιση της Ενορίας: Αφύπνιση και τόνωση της ενοριακής συνείδησης και ζωής.

Η γυναίκα στη ζωή της Εκκλησίας και της Κοινωνίας: Στήριξη των γυναικείων συλλόγων της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου και γενικότερη ενθάρρυνση της γυναίκας για ενεργό συμμετοχή στα της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Παιδεία: Πανελλήνια και διεθνή σχετικά συνέδρια. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων. Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επιστήμη – Πίστη - Ζωή: Διεθνή επιστημονικά συνέδρια κυρίως στους τομείς: Θεολογία και σύγχρονη γνώση, Ιατρική, Βιολογία/Γενετική, Βιοϊατρική, Βιοτεχνολογία, Βιοηθική, Φυσική - Αστρονομία κ.λπ.

Ανάπτυξη - Ποιότητα ζωής - Εναλλακτικός Τουρισμός: Επιμόρφωση αγροτών, γεωπόνων, ειδικό πρόγραμμα για τη μελέτη του τουριστικού ζητήματος και προτάσεις για εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα Συνεδριακού και Θρησκευτικού Τουρισμού.

«ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ...»: Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, τα συναφή προβλήματα και οι προοπτικές.

Ορθοδοξία και Οικουμένη: Συμβολή στην προαγωγή της διεκκλησιαστικής διακονίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όσων σχετικώς αποφασίζονται πανορθοδόξως. Φιλοξενία επίσημων θεολογικών διαλόγων, συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ), με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ), με τον Σύνδεσμο των Χριστιανικών Ακαδημιών της Ευρώπης (OIKOSNET).

Διάλογος των Θρησκειών και των Πολιτισμών: Συνέδρια επί συναφών ζητημάτων.

 


Φωτογραφίες

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-