Ερευνητικό Κέντρο Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης

Με τον Νόμο «Περί Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση…» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4610/7-5-2019, Άρθρο 255 του ιδίου Νόμου), η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) εντάχθηκε στον Νόμο 4310/2014 (Α΄ 258) για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» και συγκαταλέγεται πλέον και επίσημα μεταξύ των αναγνωρισμένων ανά την επικράτεια Ερευνητικών Κέντρων. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την ΟΑΚ και μια αναγνώριση για το υπεύθυνο έργο που επιτελείται και που αναμένεται πως θα αποτελέσει ορόσημο για την περαιτέρω πορεία και ακαδημαϊκή της ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό και εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης ως Ερευνητικό Κέντρο περιλαμβάνει τους παρακάτω εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς, οι οποίοι προβλέπεται σύντομα να μετεξελιχθούν σε Ερευνητικά Ινστιτούτα:

Τομέας Βιοηθικής

Τομέας Βυζαντινής Αγιογραφίας (Τέχνη)

Τομέας Μελέτης και προβολής Διαλόγου Επιστήμης-Θρησκείας

Τομέας Οικουμενικής Θεολογίας

Τομέας Οικολογίας-Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας

Τομέας Νεολαίας-Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας

Τομέας Βιβλιοθήκης

Τομέας Μελέτης Πολιτισμού-Παράδοσης (Τέχνη, χορός και μουσική)

 

 

Potential and Opportunities for the Development of Religious Tourism in Western Crete, Greece

John Vourdoubas, Antonios Kalogerakis, Konstantinos Zormpas

https://www.researchgate.net/ publication/378901825_ Potential_and_Opportunities_ for_the_Development_of_ Religious_Tourism_in_Western_ Crete_Greece

https://asrjetsjournal.org/ index.php/American_Scientific_ Journal/article/view/9973

https://asrjetsjournal.org/ index.php/American_Scientific_ Journal/article/view/9973/2754