Διεθνής Διακήρυξη για την Κλιματική Δικαιοσύνη και την Ενεργειακή Μετάβαση από το Οικολογικό Σχολείο που έλαβε χώρα στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (WCC)

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιοποιήθηκε σε παγκόσμια κλίμακα η Διακήρυξη, ως επιστέγασμα των εργασιών του Οικολογικού Σχολείου Ευρώπης και Β. Αμερικής

Δημοσιοποιήθηκε σε παγκόσμια κλίμακα η Διακήρυξη, ως επιστέγασμα των εργασιών του Οικολογικού Σχολείου Ευρώπης και Β. Αμερικής, το οποίο έλαβε χώρα με επιτυχία τον Νοέμβριο στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ). Το σχολείο διοργανώθηκε από κοινού από την ΟΑΚ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (World Council of Churches – WCC) και το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χριστιανών (Christian Environmental Network – ECEN).

Κατά τη διάρκεια του Οικολογικού Σχολείου, οι συμμετέχοντες, συζήτησαν τις προκλήσεις της κλιματικής δικαιοσύνης, τονίζοντας, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη:

·         Η υγεία του εαυτού μας και η υγεία του πλανήτη είναι αλληλένδετες.

·         Το κόστος των λύσεων για την κλιματική κρίση είναι υψηλό, αλλά δεν είναι δυνατό να αγνοούμε την τεράστια σημασία του να ζούμε σε ένα υγιεινό περιβάλλον χωρίς ρύπους, το οποίο έχει σαφώς μεγαλύτερη αξία.

·         Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η πείνα σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνεται, ενώ εγείρονται ερωτήματα και για την ασφάλεια των τροφίμων. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο υποσιτισμός και η πείνα θα επηρεάσει το 20% του πληθυσμού μέχρι το 2050.

·         Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά σε πολλά μέρη του κόσμου η πρόσβαση σε πόσιμο νερό δεν είναι δεδομένη.

·         Καλούμε όλους να αντισταθούν στην προώθηση αλόγιστων καταναλωτικών προτύπων που βλάπτουν ανεπίτρεπτα το κλίμα, τα τρόφιμα, το νερό και την υγεία μας συνολικά.

·         Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και όλες τις Εκκλησίες σε δράσεις με άξονα την κλιματική δικαιοσύνη.

Οι συμμετέχοντες του Σχολείου χρίστηκαν ως Οικολόγοι Πρεσβευτές (Οικοπρεσβευτές), για την προστασία του περιβάλλοντος στις χώρες τους και καθώς επωμίστηκαν την ευθύνη αυτή, αγωνίζονται και καλούν για απαντήσεις και δράσεις τις κυβερνήσεις τους, τις Εκκλησίες, το WCC, ώστε να υπάρξει αλλαγή και η κλιματική δικαιοσύνη να γίνει πράξη.

Συμβολικά, οι Οικοπρεσβευτές στο τέλος των εργασιών του Σχολείου, φύτεψαν δέντρα στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, ως απαρχή του έργου τους για καλλιέργεια των περιβαλλοντικών ιδεωδών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτικά ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, μεταφρασμένο στα Ελληνικά, ενώ το πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά είναι διαθέσιμο μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://shorturl.at/BXZ15 

Διακήρυξη της Κρήτης από το Οικολογικό Σχολείο 2023 του Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών

Προοίμιο

Εμείς, τα συλλογικά μέλη του Οικολογικού Σχολείου 2023 του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ), εκπροσωπούμε νέους/νέους ενήλικες από εννέα χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, που συγκεντρώθηκαν στο Συνεδριακό και Ερευνητικό Κέντρο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (OAΚ) στο Κολυμπάρι της Κρήτης, Ελλάδα, από 11-18 Νοεμβρίου 2023. Είμαστε φοιτητές, πάστορες, διάκονοι, εθελοντές και εργάτες από την Ενωμένη Εκκλησία Μεθοδιστών, την Ενωμένη Εκκλησία του Καναδά, την Ευαγγελική Λουθηριανή Εκκλησία της Φινλανδίας, τη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιόχειας, τη Λουθηριανή Εκκλησία της Βάδης, την Προτεσταντική Εκκλησία στην Ελβετία, την Ευαγγελική Λουθηριανή Εκκλησία στην Ουγγαρία, την Χουσίτικη Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας, την Ευαγγελική Εκκλησία του Βερολίνου, Βραδεμβούργο και Σηλεσιανή Άνω Λουζατία, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, μεταξύ των άλλων. Μετά από μια εβδομάδα συζητήσεων και διαπραγματεύσεων σε διάφορα οικολογικά ζητήματα, στεκόμαστε σταθερά μαζί, καλώντας τους θεσμούς εξουσίας, τις θρησκευτικές κοινότητες και τους φίλους μας να υπερασπιστούν την κλιματική δικαιοσύνη, το δίκαιο του νερού, το δίκαιο της τροφής, της υγείας και τα ζητήματα που ενυπάρχουν σε καθέναν από αυτούς τους τομείς εστίασης.

Επιβεβαίωση της Πίστης μας

«Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.» (Γέν. 2,15)

Επομένως, επιβεβαιώνουμε ότι ο Θεός μας είναι Ένας, ο Πατέρας ο Δημιουργός όλων, ο Υιός ο Σωτήρας της ανθρωπότητας, που γεννιέται από τον Πατέρα, και το Άγιο Πνεύμα, το κύριο, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Έναν, Αληθινό και Άγιο. Ο Θεός μας είναι ο Δημιουργός όλων, ορατών και αοράτων. Δημιούργησε την ανθρωπότητα κατ’ εικόνα του Θεού, και μας έδωσε τη χάρη της μέριμνας για τους συνανθρώπους μας, να είμαστε σε μια σχέση αδελφοσύνης και βιώσιμης συνύπαρξης με όλη τη δημιουργία.

Με την πάροδο του χρόνου, η φύση ήταν το σκάφος που αποκάλυψε τον Θεό στην ανθρωπότητα; η φλεγόμενη βάτος που μίλησε στον Μωυσή, η δόξα του Κυρίου που κατοικούσε στα σύννεφα και οδήγησε την ανθρωπότητα από την αιχμαλωσία στην ελευθερία και σε ασφαλέστερα μέρη, και ο Χριστός ο Σωτήρας γεννήθηκε σε μια φάτνη μεταξύ των βοοειδών και των προβάτων. Στο γάμο της Κανά, το νερό κοκκίνισε στον κύριό του, παρέχοντας στην ανθρωπότητα γλυκό κρασί. Ο Κύριος συγκεντρώθηκε με τους μαθητές Του γύρω από ένα δείπνο, μοιράζοντας και φροντίζοντας ο ένας τον άλλο με το γεύμα της ζωής. Είμαστε το έργο Του, και Αυτός έκανε εργασίες σε ξύλο ως ξυλουργός, και αργότερα, όταν σταυρώθηκε και πέθανε στο ξύλινο Σταυρό, η Δημιουργία ταρακουνήθηκε, έκλαψε, και έτρεμε. Στη συνέχεια, νίκησε τις δυνάμεις της αδικίας και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από την αιχμαλωσία του θανάτου. Οι γυναίκες που έφτασαν στον άδειο τάφο του κυρήξαν με χαρά το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, υπενθυμίζοντάς μας ότι υπάρχει ελπίδα ακόμη και στις πιο σκοτεινές ώρες.

Σήμερα, καθώς ζούμε σε σκοτεινές εποχές κλιματικής αδικίας, επισιτιστικής φτώχειας και ανεπαρκούς πρόσβασης σε νερό και σε υγειονομική υποστήριξη, χρειαζόμαστε την ελπίδα της ανάστασης, προκειμένου να αγωνιστούμε ως μέλη της οικογένειας των παιδιών του Θεού, στηρίζοντας και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο σε θέματα ευπάθειας. Ας διακηρύξουμε, λοιπόν, ότι θα συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας με τον μέγιστο σεβασμό και αξιοπρέπεια. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό και τους συνανθρώπους μας για τη διατήρηση μας μέσα στον χρόνο, παρέχοντας μας τροφή, νερό, στέγη, και άλλα απαραίτητα πράγματα για επιβίωση.

Υλοποίηση

Αναγνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη για το κλίμα, τη διατροφή, το νερό και την υγεία είναι διατομεακή και σύνθετη. Γνωρίζουμε ότι εάν ζητάμε δικαιοσύνη για ένα από αυτά είναι η απόδοση δικαιοσύνης και για όλα τα άλλα. Κατανοούμε ότι ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη είναι γεμάτος προκλήσεις. Ωστόσο, δεν φοβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να αντισταθούμε στο σημερινό σύστημα και πρότυπο, οδηγούμενοι από την οικονομική τάξη που επιτρέπει και ενδυναμώνει τις βιομηχανίες του κόσμου μας να βλάπτουν το κλίμα, τα τρόφιμα, το νερό και την υγεία.

Γνωρίζουμε ότι το ανώτερο 10% των εκπομπών του άνθρακα ευθύνονται για σχεδόν το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών, ενώ το κατώτερο 10% ευθύνονται για το 0,02%. Οι πλουσιότεροι 125 άνθρωποι στον κόσμο και οι επενδύσεις τους εκπέμπουν το αντίστοιχο ποσό στη Γαλλία. Αντιλαμβανόμαστε το κόστος των λύσεων για την κλιματική αλλαγή. Όμως το κόστος της άγνοιας της περιβαλλοντικής ευημερίας και της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ υψηλότερο.

Αναγνωρίζουμε ότι η επισιτιστική ανασφάλεια είναι τόσο επίκαιρη σήμερα όσο ποτέ. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η πείνα αυξάνεται. Στην τρέχουσα πορεία μας, θα μπορούσαμε να δούμε τον υποσιτισμό και την πείνα να επηρεάζουν το 20% του πληθυσμού μέχρι το 2050. Αναγνωρίζουμε και επιβεβαιώνουμε τις «Δέκα Εντολές για Τροφή της Εκστρατείας» του «ΠΣΕ - Οικουμενική Συνηγορία της Συμμαχίας Τροφή για τη Ζωή». Το φαγητό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και επιβεβαιώνουμε το δικαίωμα σε υγιεινά, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα για όλους.

Επιβεβαιώνουμε το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, αναγνωρίζοντας ότι το προσβάσιμο και ασφαλές νερό δεν είναι διαθέσιμο σε πολλά μέρη του κόσμου. Το 90% του γλυκού νερού καταναλώνεται από τη γεωργία και τη βιομηχανία, ενώ 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Κατανοούμε επίσης ότι οι ανησυχίες για την πρόσβαση στο νερό αυξάνονται. Μέχρι το 2025, τα 2/3 του κόσμου θα καταβάλλονται από το άγχος για το νερό. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε τις «10 Αρχές του Δικαίου του Νερού» του «Οικουμενικού Δικτύου των Υδάτων». Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη για περισσότερες Γαλάζιες Κοινότητες και τις μεθόδους επίτευξής τους.

Αντιλαμβανόμαστε, υπό το πρίσμα της πανδημίας Covid-19, την ανάγκη για υγειονομική δικαιοσύνη και ανοικτά συστήματα υγείας. Η κατάλληλη εκπαίδευση στον τομέα της υγείας από πολλούς τομείς είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση της βέλτιστης βιολογικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υγείας. Αυτοί οι τρεις τομείς υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της επούλωσης μόνο όταν κατανοήσουμε την ανάγκη να εργαστούμε πάνω σε όλους. Υπάρχει επίσης ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της υγείας που να ενσωματώνει τις κλιματικές ανησυχίες, όπως το μοντέλο «One Health (Μία υγεία)» του ΠΟΥ. Η σχέση της υγείας με το κλίμα, τη διατροφή και το νερό φαίνεται στην ανάπτυξη των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού, των ζωονοσογόνων ασθενειών και του υποσιτισμού. Η θεραπεία του εαυτού μας και η επούλωση του πλανήτη είναι αλληλένδετες. Πρέπει πρώτα να αρχίσουμε να θεραπεύουμε τον πλανήτη μας για να επουλώσουμε τους εαυτούς μας. Επιπλέον, η αλλαγή μέσα μας μέσω της Μετανοίας θα φέρει επίσης την επούλωση της φύσης και την οικολογική δικαιοσύνη. Όταν η καρδιά είναι σε ειρήνη και προσευχή, τότε τα ανθρώπινα και φυσικά περιβάλλοντα συμφιλιώνονται.

Θρηνούμε επίσης την τραγωδία της απληστίας και αναγνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εξάλειψη της απληστίας. Τα άπληστα συστήματα εξουσίας μας συνεχίζουν να επιτρέπουν και να ενδυναμώνουν τους παράγοντες της κλιματικής αδικίας, της επισιτιστικής αδικίας, της αδικίας του νερού και της αδικίας στην υγεία. Επομένως, αναγνωρίζουμε την άμεση ανάγκη για μια αλλαγή προτύπου προκειμένου να φέρουμε πραγματικά δικαιοσύνη και θεραπεία για όλα...

Το πιο σημαντικό είναι ότι κατανοούμε την έννοια της περιθωριοποίησης ανάμεσά μας, ειδικά του παγκόσμιου νότου, καθώς οι αιώνες του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας εξακολουθούν να δείχνουν την καταστροφική τους δύναμη. Εμείς, ως εκπρόσωποι του παγκόσμιου βορρά, είμαστε υπεύθυνοι για τις αδικίες που ονομάζουμε. Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την προσφορά μιας λύσης. Η απληστία μας για εξουσία μάς έχει προσφέρει προνόμια και ευεξία στις πλάτες εκείνων που έχουμε καταπιέσει και φτωχοποιήσει. Η αναζήτηση της δικαιοσύνης αρχίζει με την ενδυνάμωση των αποκλεισμένων από εμάς. Η κοινωνία μας δεν πρέπει να κρίνεται από την αύξηση του πλούτου, αλλά από το πώς αντιμετωπίζουμε τους αποκλεισμένους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Αναγνωρίζουμε ότι οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες αλλαγής δεν θα είναι ποτέ αρκετές και πρέπει να εξαλείψουμε τις συστημικές αδικίες που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον. Η επιδίωξη της δικαιοσύνης πρέπει να επιτευχθεί με την υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων ανάπτυξης και με τον καθορισμό ορίων στην ανάπτυξη και στο κέρδος, καθώς και με την καταστροφή της απληστίας και της δέσμευσης του κέρδους. Οι συλλογικές φωνές μας είναι αρκετά ισχυρές για να απαιτήσουν κοινή δράση και αλλαγή για την προώθηση μιας οικονομίας της ζωής και της δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγής στην Κρήτη, μάθαμε ότι το πρότυπο των Μοναστηριών, στο οποίο οι Μοναχοί/Μοναχές ζουν σκληρά σεβόμενοι τη δημιουργία, βασισμένο σε μια παράδοση αιώνων, μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σήμερα, σχετικά με τις περιβαλλοντικές μας προκλήσεις. Η σχέση ανάμεσα σε εμάς -ως ανθρώπινα όντα- και η σχέση μας με τη φύση πρέπει να επανεξεταστεί πάνω σε πνευματική βάση. Η προσέγγιση «Πρόσωπο με Πρόσωπο» που αποτυπώνεται στους χώρους της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, μπορεί να μας δείξει έναν διαφορετικό τρόπο για να υλοποιήσουμε τα σημερινά οικολογικά ερωτήματα, όπως εμπνεύστηκε από τον Αββά Μακάριο τον Μέγα (295-392 μ.Χ.). (Migne, P.G. 34, 257. Βλ. Αποφθέγματα των Πατέρων, Αββάς Μακάριος 38, Αθήνα 1961, σελ. 70.)

Κάλεσμα για Δράση

Υπό το φως της παραπάνω επιβεβαίωσης της πίστης μας και της πραγματοποίησης του σημερινού μας πλαισίου:

1. Καταγγέλλουμε τους θεσμούς εξουσίας για την ενεργοποίηση και την ενδυνάμωση των παραγόντων της κλιματικής αλλαγής. Καταγγέλλουμε τις βιομηχανίες που αναζητούν ισχύ και κέρδος πάνω από τη δικαιοσύνη και την ευημερία. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, καταδικάζουμε την κοινωνική μας απραξία και απαιτούμε από όλους να αντισταθούν σε κάθε μορφή αδικίας. Ζητούμε τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επούλωσης, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης.

Καλούμε, συνεπώς, τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς κυβερνήσεις μας να θεσπίσουν την αλλαγή πολιτικής για το κλίμα, τα τρόφιμα, το νερό και τη δικαιοσύνη για την υγεία.

2. Ως εκπρόσωποι του παγκόσμιου βορρά, απαιτούμε από τις χώρες μας να αντιμετωπίσουν αυτές τις αδικίες, που επιβάλλονται κυρίως στις χώρες του παγκόσμιου νότου. Απαιτούμε από τα έθνη μας να χρησιμοποιήσουν τους πόρους μας για να προσφέρουν ανακούφιση στα έθνη που υποφέρουν περισσότερο από την κλιματική αδικία. Η διαγραφή του χρέους, η οικονομική στήριξη για παραγωγή καθαρού νερού και τροφίμων και η παραγωγή καθαρής ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για την άρση αυτών των εθνών. Θρηνούμε επίσης τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις μας απέτυχαν να ανταποκριθούν στις υποσχέσεις τους. Η αδράνεια στη δημιουργία του ταμείου απωλειών και ζημιών που εγκρίθηκε στη COP 27 (Διάσκεψη για την κλιματική Αλλαγή, Νοεμ. 2021 στην Αίγυπτο) είναι ένα παράδειγμα της ανήθικης υπηρεσίας που παρέχεται από τα έθνη μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικές που θα κάνουν τη διαφορά στη ζωή μας. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε τις πολιτικές στις οποίες δεσμευόμαστε. Τα λόγια από μόνα τους δεν μπορούν να θεραπεύσουν το κατεστραμμένο μας περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμόσουμε αυτά που διακηρύσσουμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την αλλαγή του κλίματος, θυσιάζοντας τις δικές μας πολυτέλειες προς έναν βιώσιμο πλανήτη.

3. Απαιτούμε επίσης την άμεση δράση των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων για τον τερματισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τη δημιουργία δίκαιης μετάβασης σε πράσινες ενέργειες. Απαιτούμε να σταματήσουν να χρηματοδοτούν πολιτικούς και αντ’ αυτού να αγοράσουν πράσινη τεχνολογία για τις κοινότητες που έχουν ανάγκη. Απαιτούμε να πάψουν να συμβάλλουν πρωτίστως στην κλιματική αλλαγή και να αρχίσουν να συνεισφέρουν πρωταρχικά στην κλιματική δικαιοσύνη.

4. Απευθύνουμε έκκληση στις εκκλησίες, στους Οργανισμούς που βασίζονται στην πίστη (Faith Based Organisations), τα πανεπιστήμια και τις πόλεις να γίνουν Γαλάζιες Κοινότητες, σεβόμενοι το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, λέγοντας όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και λέγοντας όχι στο εμφιαλωμένο νερό. Επιπλέον, απαιτούμε Σύμπραξη Δημόσιου-Δημόσιου Τομέα για λύσεις υδάτων για κοινότητες και χώρες. Διασφαλίζουμε ότι η κυβέρνηση θα παρέχει πόσιμο νερό, προσβάσιμο, προσιτό, ασφαλές και επαρκές για την κοινότητα. Απορρίπτουμε την έννοια του νερού για το κέρδος, πάνω από το νερό για τη ζωή!

5. Απευθύνουμε επίσης έκκληση στις ενοριακές κοινότητες, τους ηγέτες της εκκλησίας, τις οργανώσεις και τα άτομα καλής θέλησης να επιδιώξουν τη δικαιοσύνη. Τους καλούμε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν οικουμενικές και διαθρησκευτικές συνεργασίες για το θέμα αυτό και να συμπεριλάβουν τους νέους στα κέντρα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Απευθύνουμε έκκληση στις κοινότητές μας να αποδώσουν δικαιοσύνη σε όσους βρίσκονται τόσο κοντά όσο και μακριά στα κέντρα της πίστης μας. Ζητούμε το μοίρασμα των πόρων, τη δημιουργία κήπων, την παροχή νερού, τη φιλοξενία κοινοτικών γευμάτων και άλλες μορφές τοπικής δικαιοσύνης. Ζητούμε δράση και προετοιμασία για το συνεχιζόμενο φαινόμενο της κλιματικής μετανάστευσης και τη δημιουργία κονδυλίων για την αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών, προκειμένου να βοηθηθεί η ανακούφιση των ζημιών από την κλιματική αλλαγή.

6. Επιβεβαιώνουμε το έργο των υπερασπιστών του κλίματος, του ΠΣΕ, των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και των συνεργατών, και τους καλούμε να καταβάλουν αδιάκοπη προσπάθεια για την επίτευξη της δικαιοσύνης. Ζητάμε το συνεχές έργο των ημερών διεθνούς συνηγορίας, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη χωρίς να λέμε την αλήθεια στην εξουσία.

7. Τέλος, εμείς οι οικολόγοι-πρεσβευτές του Οικολογικού Σχολείου 2023 ζητούμε μια απάντηση από τα θεσμικά μας όργανα εξουσίας, τις θρησκευτικές κοινότητες μας και το ΠΣΕ, για να μας ενημερώσει σχετικά με το πώς σκοπεύουν να κάνουν ουσιαστική αλλαγή για τη δικαιοσύνη. Δεν θα δεχτούμε την αδράνεια, αλλά αντιθέτως μόνο τη δικαιοσύνη που ορίζεται από τη ριζοσπαστική αγάπη για τους γείτονές μας και τη γειτονιά μας.

Συμπέρασμα

Για το σκοπό αυτό, είθε ο Θεός της ζωής, να μας δώσει - τους Οικολόγους Πρέσβεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, τη δύναμη και το θάρρος να είμαστε προφητικοί με τα λόγια και τη δράση μας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου λαού και πλανήτη.

(Μετάφραση Αντώνης Καλογεράκης, Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης)


Φωτογραφίες

-
-
-
-