Οι Τρεις Ιεράρχες ενώπιον της «Βιοηθικής και της Κοινωνικής Προσέγγισης των Ορίων της Ιατρικής»

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, ως Ερευνητικό Κέντρο, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κωστή Ψιμόπουλο, ο οποίος διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (και είναι συμβεβλημένος με το Τμήμα Παγκόσμιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής) άρχισε σειρά επιστημονικών διαλέξεων

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, ως Ερευνητικό Κέντρο, σε συνεργασία με τoν Καθηγητή Κωστή Ψιμόπουλο, ο οποίος διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (και είναι συμβεβλημένος με το Τμήμα Παγκόσμιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής), άρχισε σειρά επιστημονικών διαλέξεων, με κεντρικό θέμα: «Βιοηθική και Ορθοδοξία». Στην πρώτη συνάντηση κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δρ Μανόλης Κέλλης, Καθηγητής του ΜΙΤ Βοστώνης, ενώ η δεύτερη συνάντηση, με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, εορτή της Παιδείας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου τ.έ. (16:00-18:00) και εισηγητή τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο εισηγητής θα επιχειρήσει να εντοπίσει τα κριτήρια τα οποία δίνουν οι Πατέρες και τα οποία έχουν καίρια σημασία και για την σημερινή εποχή. Θα εξετάσει πώς μπορεί ή πρέπει να διδαχθεί από τους Καθηγητές η κοινωνική ευθύνη, έτσι ώστε να εκπαιδεύουμε τους νέους (οι οποίοι θα γίνουν επιστήμονες, ιατροί, θεολόγοι, κληρικοί, πολιτικοί άρχοντες, δικηγόροι ή δικαστές) με γνώμονα πάντα την κοινωνική δικαιοσύνη; Πώς να εμφυσήσουμε στην ανθρωπότητα μία πιο ηθική αντίληψη του κόσμου γενικότερα και στην κοινωνία ειδικότερα; Πως φανταζόμαστε την παιδεία στο σημερινό σχολείο για την προετοιμασία των νέων στην κοινωνία της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ποιά μπορεί να είναι η συμβολή των Τριών Ιεραρχών  στο παραπάνω θέμα;

O π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, γεννήθηκε στο Θέρμο Αιτωλίας και σπούδασε στην Αθήνα, τη Θεσσα­λο­νί­κη, τη Γε­νεύη και το Φρίμπουργκ της Ελβετίας. Είναι Καθηγητής στον Τομέα Ηθικής και Κοι­νω­νιο­λογίας του Τμήματος Θε­­ολο­­γίας  του  Αρι­στο­­τελείου Πα­νε­πι­­στημίου Θεσ­σα­­λο­νίκης και δι­δά­­­σκει ηθική, βιοηθική, ποιμα­ντι­κή και συμ­βου­λευτική. Από το 1994 έχει την ευ­θύ­­νη της έκδοσης του πε­ρι­­ο­δι­κού «Ορ­θοδοξία» του Οικουμενικού Πα­τριαρ­χείου. Είναι μέ­λος τρι­ών Συνο­δικών Επιτρο­πών της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχει δη­μο­­σιεύ­σει άρθρα σε πε­ρι­ο­δικά, συλ­­λογικούς τόμους και τόμους συνεδρίων. Από τον Οκ­τώ­­βριο του 2009 μέχρι τον Απρίλιο του 2014 αρθρο­γρα­φού­σε κάθε Κυ­ρια­κή στην εφημερίδα «Μα­κεδονία» της Θεσ­σα­­λο­νίκης, όπου δημοσιεύτηκαν 180 περίπου εκλαϊ­κευ­μένα άρ­θρα θεολογικού και κοινω­νικού περιεχομένου.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) και θα μεταδοθεί από το κανάλι του Ιδρύματος (ΟΑΚ) στο YouTube. Το μόνο που απαιτείται είναι η σύνδεση μέσω του συνδέσμου: https://bit.ly/2J7COjq επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εκδήλωση, που θα έχει τη σήμανση “LIVE” (Ζωντανή Μετάδοση). Οι ακροατές, μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις κατα την διάρκεια της εκδήλωσης μέσω της πλατφόρμας του Youtube.

 


Φωτογραφίες

-