Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας

Το ΙΘΟ ιδρύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ το 1991 ως ανταπόκριση στην πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων και της προστασίας της Θείας Δημιουργίας.

Το Ινστιτούτο αναπτύσσει τη δραστηριότητά του καλλιεργώντας τον διάλογο ανάμεσα στην Οικολογία και τη Θεολογία ως έννοιες αλληλένδετες με κοινή αφετηρία και κοινή επιδίωξη την αειφορία με άξονα τον σεβασμό στις μελλοντικές γενεές.

Αποστολή του ΙΘΟ είναι:

 • H εντατικοποίηση του οικολογικού διαλόγου μεταξύ επιστημόνων, θεολόγων, τεχνολόγων, οικονομολόγων, πολιτικών κ.ά.
 •  
 • H προαγωγή του διορθοδόξου διαλόγου σε οικολογικά θέματα με την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
 •  
 • H προσπάθεια καθιερώσεως και αναπτύξεως διαθρησκειακού οικολογικού διαλόγου (κυρίως μεταξύ Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού) επί του συμπλέγματος των κοινών οικολογικών προβλημάτων.
 •  
 • H εφαρμογή παιδαγωγικών μέτρων οικολογικής θεωρίας και πράξης, στο πλαίσιο οικουμενικών - διεθνών δραστηριοτήτων.
 •  
 • H συμμετοχή του Ινστιτούτου σε οικολογικά συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις, με στόχο αφενός τον πνευματικό εμπλουτισμό του Ινστιτούτου και την προαγωγή των σχέσεών του και αφετέρου την προβολή θέσεων της ελληνορθοδόξου παραδόσεως σε οικολογικά ζητήματα.

 

H διασύνδεση Θεολογίας και Οικολογίας σκοπεύει:

 • Στην ενθάρρυνση της Ορθόδοξης Θεολογίας να επιδείξει το επιβαλλόμενο από την κρισιμότητα των περιστάσεων ενδιαφέρον για την προστασία της ζωής σε όλες τις μορφές της και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία και την πολιτική σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 •  
 • Στη δημιουργική πρόκληση και πρόσκληση προς τους εργάτες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πολιτικής, να μην περιορίζονται σε πραγματιστικές μόνο θεωρήσεις των οικολογικών προβλημάτων, με συνέπεια να διαιωνίζονται και να επιδεινώνονται τα αδιέξοδα, αλλά να συνεκτιμούν τα βαθύτερα ηθικά και πνευματικά αίτιά τους, έτσι, ώστε οι εκάστοτε προτεινόμενες λύσεις να είναι σφαιρικές και αποτελεσματικές.
 •  
 • Στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε όλες τις βαθμίδες, με στόχο τη σπουδή και προβολή της σημασίας της οικολογικής συνείδησης με αναφορά στην ελληνορθόδοξη διδασκαλία με έμφαση στα θεμελιώδη ζητήματα της ζωής.
 •  
 • Παράλληλα, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων της ΟΑΚ πραγματοποιούνται Συνέδρια που αφορούν την Οικολογική Θεολογία και την Περιβαλλοντική Ηθική (ECOTHEE), έχοντας ως επίκεντρο τον επιστημονικό διάλογο για τη σχέση Οικολογίας και Θεολογίας με σκοπό την προστασία της Κτίσης. 

 

Περιβαλλοντικές Δράσεις 

Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 
Περιβαλλοντικό Φυλλάδιο ΟΑΚ

Η ΟΑΚ αναπτύσσει δράσεις σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες και την ανάπτυξη υγιών συνεργασιών πολιτών για τις ήπιες μορφές ενέργειας με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, βάσει των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Σχετική συζήτηση μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Βίντεο από "Νέα Τηλεόραση"

Άρθρο για την Ημέρα Περιβάλλοντος, απο τον επιστημονικό συνεργάτης της ΟΑΚ, κ. Αντώνη Καλογεράκη. Ενδεικτική δημοσίευση. 

 

Παρουσίαση καλών περιβαλλοντικών πρακτικών της ΟΑΚ

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ.

 

Υπεύθυνος του ΙΘΟ είναι ο κ. Αντώνιος Καλογεράκης.

Δημοσίευση Επιστημονικού Περιβαλλοντικού Άρθρου της ΟΑΚ σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό για την Αντιστάθμιση – Μηδενισμό των Εκπομπών Άνθρακα του Ιδρύματος

Δημοσίευση Επιστημονικού Περιβαλλοντικού Άρθρου της ΟΑΚ σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό για την Αντιστάθμιση – Μηδενισμό των Εκπομπών Άνθρακα του Ιδρύματος

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΟΑΚ σε συνεργασία με τον Δρ Ιωάννη Βουρδουμπά δημοσίευσε το παρακάτω αγγλόφωνο άρθρο με τίτλο: “Sustainability Assessment: Offsetting Carbon Emissions from Energy Use at the Orthodox Academy of Crete


Φωτογραφίες

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-