Πρόσωπο προς Πρόσωπο

Το πρόγραμμα αυτό της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) άρχισε το 1983, μετά από πρόσκληση προς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και αργότερα από όλο τον κόσμο, να μελετήσουν ένα πνευματικό κείμενο και να εκφρασθούν καλλιτεχνικά, εμπνεόμενοι από αυτό το θέμα.

Διεθνές πρόγραμμα λόγου και τέχνης

Διεθνές πρόγραμμα λόγου και τέχνης

Το πρόγραμμα αυτό της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) άρχισε το 1983, μετά από πρόσκληση προς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και αργότερα από όλο τον κόσμο, να μελετήσουν ένα πνευματικό κείμενο και να εκφρασθούν καλλιτεχνικά, εμπνεόμενοι από αυτό το θέμα.

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου (Γαλανάκη) στὰ ἐγκαίνια τῆς Καλλιτεχνικῆς Ἐκθέσεως καὶ Διεθνοῦς Συνεδρίου Τέχνης καὶ Λόγου τῆς ΟΑΚ  «Πρόσωπο πρὸς Πρόσωπο», στὶς 15 Αὐγούστου 1989

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου (Γαλανάκη) στὰ ἐγκαίνια τῆς Καλλιτεχνικῆς Ἐκθέσεως καὶ Διεθνοῦς Συνεδρίου Τέχνης καὶ Λόγου τῆς ΟΑΚ «Πρόσωπο πρὸς Πρόσωπο», στὶς 15 Αὐγούστου 1989

Ἡ Ἔκθεση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης «Πρόσωπο πρὸς Πρόσωπο» ἔχει πολὺ σχέση μὲ τὴ σημερινὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Παναγίας. Γιατὶ ἡ Θεοτόκος Παναγία εἶναι τὸ κατεξοχὴν πρόσωπο, ποὺ ὕστερα ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Φωτογραφίες

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-