Ψηφιακό Εργαστήριο Κρητικής Αγιογραφίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 3D εικονικής πραγματικότητας (e-hagiography)

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020
Διάρκεια: 32 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού: 483.000 EUR
Προϋπολογισμός OAK: 64.800 EUR

Σύντομη Περιγραφή

Η επιχείρηση Media Suite (www.mediasuite.gr), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (www.cti.gr), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (www.certh.gr) και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) (www.oac.gr) συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ψηφιακό Εργαστήριο Κρητικής Αγιογραφίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 3D εικονικής πραγματικότητας (e-hagiography)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020.

Στόχος του έργου

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου, πρότυπου, καινοτόμου Ψηφιακού Εργαστηρίου Κρητικής Αγιογραφίας (https://platform.e-hagiography.edu.gr/), το οποίο θα χαρακτηρίζεται από επιστημονική σχεδίαση και ευκολία στη χρήση και τη μάθηση, χαμηλό κόστος πρόσβασης, μεγάλες δυνατότητες επέκτασης με την προσάρτηση πρόσθετων εκπαιδευτικών υλικών, ώστε να ανταποκρίνεται και στις πιο αυξημένες γνωστικές ανάγκες της ομάδας στόχου και να είναι δυνατή η χρήση του από άτομα με ειδικές ανάγκες. Το «Ψηφιακό Εργαστήριο Κρητικής Αγιογραφίας» θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα με τη χρήση της οποίας θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να μάθει την τέχνη της Αγιογραφίας, χωρίς φυσική παρουσία, με τη χρήση Η/Υ από το χώρο του, με την αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Με το παρόν ερευνητικό έργο, θα ενισχυθεί η συνεργασία της επιχείρησης – εταίρου με την ερευνητική κοινότητα, το προσωπικό της επιχείρησης – εταίρου θα εξειδικευτεί με νέες διαδικασίας και παραγωγικές πρακτικές και θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης εμπορικής αξιοποίησης του Εργαστηρίου Αγιογραφίας με συνδρομητική μορφή, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης - εταίρου.

Εταίροι

  • Media Suite (www.mediasuite.gr)
  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (www.cti.gr)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (www.certh.gr)
  • Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (https://www.oac.gr)