Εθελοντισμός

Η συνεδριακή δραστηριότητα της ΟΑΚ πλαισιώνεται από εθελοντές που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το έργο του κοινωφελούς Ιδρύματος και τις δυνατότητες συνεργασιών στα πλαίσια ανάπτυξης δικτύων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτήματα για εθελοντική προσφορά και εργασία, ώστε το έργο της Ακαδημίας να γίνει αποδοτικότερο με περισσότερους κοινωνούς ανά την υφήλιο, γίνονται δεκτά στη Γραμματεία του Ιδρύματος.