Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

   H Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης ‘Το Φως’ στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων» , το οποίο  χρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

   Ψηφιοποιήθηκαν 800.000 σελίδες βιβλίων, κυρίως θεολογικού χαρακτήρα, 300.000 σελίδες αρχειακού υλικού του Ιδρύματος, 20.000 φωτογραφίες και 500 τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης, ανέδειξε την ψηφιακή προβολή των εκκλησιαστικών θησαυρών, των συλλογών των μοναστηριών και γενικότερα της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Χανίων.

  Στην διαδικτυακή πύλη που αναρτήθηκε, ο χρήστης μπορεί να βρεί σε ψηφιακή μορφή βιβλία και περιοδικά, να περιηγηθεί ψηφιακά σε Ναούς και Ιερές Μονές, να ανακαλύψει ψηφιακά Ιερά Σκεύη και τοιχογραφίες, να δει φωτογραφικό ψηφιακό υλικό από το Πρόγραμμα ‘Πρόσωπο προς Πρόσωπο’ και να ακούσει ψηφιακό ακουστικό υλικό από τις δράσεις τις ΟΑΚ. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια (Κρυπτόλεξο, Mάντεψε το μνημείο, Quiz).

  Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη για το κοινό στην διεύθυνση http://www.libraryoac.gr

 

Βιβλία

Βιβλία

Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη για το κοινό στην διεύθυνση www.libraryoac.gr

Περιοδικά

Περιοδικά

Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη για το κοινό στην διεύθυνση www.libraryoac.gr