Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολυμπάρι Κισάμου
Τ.Κ. 730 06
Χανιά - Κρήτη

Τηλ.: +30 28240 22500 / 22245
Fax: +30 28240 22060
email: oac.otenet.gr