Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολυμπάρι Κισάμου Τ.Κ. 730 06 Χανιά - Κρήτη Τηλ.: +30 28240 22500 / 22245, Fax: +30 28240 22060, email: [email protected]

Κολυμπάρι Κισάμου
Τ.Κ. 730 06
Χανιά - Κρήτη

Τηλ.: +30 28240 22500 / 22245
Fax: +30 28240 22060
email: oac@.oac.gr