Παραγγελίες

Όσοι ενδιαφέρονται για παραγγελίες και αγορά εικόνων μπορούν να απευθύνονται στην Αγιογράφο της Ορθοδόξου Ακαδημίας: Κωνσταντίνα Στεφανάκη e-mail: [email protected]