Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Διάλογοι Καταλλαγής, Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Διάλογοι Καταλλαγής, Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Διάλογοι Καταλλαγής, Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: Εγκύκλιος, Μήνυμα και Αποφάσεις

Τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: Εγκύκλιος, Μήνυμα και Αποφάσεις

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας –το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώνα, έπειτα από 1300 χρόνια– έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) από 16 έως 25 Ιουνίου 2016.


Φωτογραφίες

-
-
-