Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Διάλογοι Καταλλαγής, Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Διάλογοι Καταλλαγής, Ημερολόγιο Αγίας & Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας
Περισσότερα →

Τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: Εγκύκλιος, Μήνυμα και Αποφάσεις

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας –το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώνα, έπειτα από 1300 χρόνια– έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) από 16
Περισσότερα →

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεπραγμένα