Συνέδρια

Διοργανώνουμε ή φιλοξενούμε επιστημονικές Ημερίδες, τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια με πρωτοβουλία της ΟΑΚ ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, εκκλησιαστικούς ή άλλους τοπικούς και διεθνείς Φορείς. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον συνεδριακό τουρισμό ο οποίος αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των δραστηριότητων μας.

Διοργάνωση Συνεδρίων

Διοργανώνουμε ή συνδιοργανώνουμε επιστημονικές Ημερίδες, τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Συνέδρια με πρωτοβουλία της ΟΑΚ ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, εκκλησιαστικούς ή άλλους τοπικούς
Περισσότερα →

Προσεχή Συνέδρια

2nd International Conference on Digital Media and Orthodox Pastoral Care "The Living Water"
Περισσότερα →