«Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, Το Φως»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εκπαιδευτικές Δράσεις την Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ «Το Φως», με θεματική: «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ».


Φωτογραφίες

-
-
-
-