Ίδρυση Εταιρείας Λαϊκής Βάσης για την Ενέργεια

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Ύστερα από τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών της Κρήτης, σχετικά με τα οφέλη από τις ήπιες μορφές ενέργειας, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Τράπεζα Χανίων και η ΕΤΑΝΑΠ προχωρούν στην ίδρυση της πρώτης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης για την Ενέργεια (ΑΕ) στην Κρήτη.

 

Ύστερα από τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών της Κρήτης, σχετικά με τα οφέλη από τις ήπιες μορφές ενέργειας, τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Τράπεζα Χανίων και η ΕΤΑΝΑΠ προχωρούν στην ίδρυση της πρώτης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης για την Ενέργεια (ΑΕ) στην Κρήτη.

Η μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία, δεδομένου ότι στην Ευρώπη λειτουργούν επιτυχώς πάνω από 2400 ενεργειακοί συνεταιρισμοί, αλλά και η οικονομική και διαχειριστική εμπειρία των δύο παραπάνω υγιών συνεταιριστικών δράσεων στην κοινωνία της Κρήτης, αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία της νέας αυτής πρωτοβουλίας. Η  υπογραφή της ιδρυτικής πράξης για την Κρητική Εταιρεία Λαϊκής Βάσης για την Ενέργεια (ΑΕ), θα γίνει την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στις 17:00 και την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016 στην Κάνδανο (πρώην Δημαρχείο) στις 11:00.

Η παρουσία αυτής της νέας δράσης στην Κρήτη θα δώσει μία διαφορετική προσέγγιση στον όλο προβληματισμό για τις ΑΠΕ και θα οριοθετήσει κάθε κακόβουλη και ωφελιμιστική ενέργεια ξένων συμφερόντων στη Μεγαλόνησο.

Η παρουσία όλων είναι αποφασιστικής σημασίας για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης, ενώ παράλληλα θα καθορίσει τις δράσεις και τα επόμενα βήματα της Εταιρείας για το το άμεσο συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και το «κοινόν των Κρητών». 

Παρακαλούνται όλα τα ΜΜΕ να προβάλλουν τη σημαντική αυτή οικονομική πρωτοβουλία.