ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ζητά για την πλήρωση θέσης εργασίας Γραμματέα πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες του Ιδρύματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΑΚ