Διοργάνωση Συνεδρίων

Η ΟΑΚ οργανώνει και υλοποιεί στους χώρους της ποικίλες συνεδριακές δράσεις με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, φυσικών/θετικών επιστημών, αναπτύσσοντας συνεργίες

Η ΟΑΚ οργανώνει και υλοποιεί στους χώρους της ποικίλες συνεδριακές δράσεις με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, φυσικών/θετικών επιστημών, αναπτύσσοντας συνεργίες τόσο με τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα του τόπου μας: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, ΜΑΙΧ, Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, όσο και ευρύτερων συνεργασιών, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται: η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το CERN, το Ινστιτούτο Max Planck, το University of Oxford, το Imperial College London, το University of Toronto, το University of California-Davis, το University of Houston, το University of Kassel, το Fundacio Blanquerna-Barcelona, το IUCN-Cambridge, το BOKU-Vienna, το Wuppertal Institute, το REScoop.

Η ΟΑΚ άρχισε ήδη από τα τέλη του 2014 τη σχετική συζήτηση για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας με όλους τους τοπικούς φορείς, τους Δήμους, την Περιφέρεια, τα Επιμελητήρια αλλά και με τους ίδιους τους κατοίκους με σκοπό την ενημέρωση και τη διαμόρφωση κατάλληλων ερεθισμάτων για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην Κρήτη, αποσκοπώντας στην εποικοδομητική συζήτηση, αναζητώντας τρόπους άνθησης Συνεταιριστικών προσπαθειών βάσει και της Ευρωπαϊκής εμπειρίας, δεδομένου ότι στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται επιτυχώς πάνω από 2.400 ενεργειακοί συνεταιρισμοί, εμπλέκοντας άμεσα περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους. Η φιλοσοφία τους είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι κοινοτήτων (ακόμα και σε επίπεδο μικρών χωριών) συναποφασίζουν για την επιλογή και τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα αξιοποιήσουν σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας που κάνει ο καθένας στην οικία του και στον επαγγελματικό του χώρο, ώστε οι ίδιοι οι κάτοικοι να καρπώνονται άμεσα, τα περιβαλλοντικά κυρίως αλλά και τα οικονομικά οφέλη. Επισυνάπτονται οι αφίσες των σχετικών εκδηλώσεων της ΟΑΚ:

01/11/2015 

18/04/2015

13/06/2015

14/11/2015

20/12/2016

29/04/2017

Παράλληλα, η ΟΑΚ και το ΙΘΟ οργάνωσαν και συνεχίζουν να οργανώνουν επιστημονικά συνέδρια κύρους για: καινοτόμες καλλιέργειες στην Κρήτη, διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών, δάση και δασικές εκτάσεις με έμφαση στη χωροθέτηση, για αυτόνομα ενεργειακά νησιά και παραδείγματά τους από την Ευρώπη, από τα οποία παρατίθενται το παρακάτω φωτογραφικό υλικό.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ΟΑΚ για την κλιματική αλλαγή, καθώς και για τους τρόπους άμβλυνσης του φαινομένου αυτού, τόσο μέσω ομιλιών-συνεδρίων αλλά και μέσω σχετικής αρθρογραφίας, όπως αυτής που παρατίθεται σχετικά με την ευθύνη μας ως Χριστιανοί έναντι της Κλιματικής Αλλαγής.

Η ευθύνη μας ως Χριστιανοί έναντι της Κλιματικής Αλλαγής.


Φωτογραφίες

-
-
-
-
-
-