Δημοσίευση Επιστημονικού Περιβαλλοντικού Άρθρου της ΟΑΚ σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό για την Αντιστάθμιση – Μηδενισμό των Εκπομπών Άνθρακα του Ιδρύματος

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΟΑΚ σε συνεργασία με τον Δρ Ιωάννη Βουρδουμπά δημοσίευσε το παρακάτω αγγλόφωνο άρθρο με τίτλο: “Sustainability Assessment: Offsetting Carbon Emissions from Energy Use at the Orthodox Academy of Crete (Ανάλυση Αειφορίας: Αντιστάθμιση Εκπομπών Άνθρακα από τη Χρήση Ενέργειας στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης): https://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/6215

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό: "American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences" και διερευνά τη δυνατότητα αντιστάθμισης των καθαρών εκπομπών άνθρακα λόγω της χρήσης ενέργειας στην ΟΑΚ, δεδομένης της προσπάθειας του Ιδρύματος για την ανάπτυξη ορθών οικολογικών πρακτικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης θα μπορούσε να μηδενίσει τις επιπτώσεις της στην κλιματική κρίση, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ενέργειας.

Ολόκληρο το άρθρο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/6215/2235


Φωτογραφίες

-
-