Ηλεκτρονική πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Η Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ «Το Φως» ανακοινώνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων της, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://oaclib.openabekt.gr/.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης της ΟΑΚ υπερβαίνει τους 30.000 τίτλους βιβλίων, καθώς και τους 600 τίτλους που αφορούν τον έντυπο Τύπο (περιοδικά  και εφημερίδες), καλύπτοντας όλους τους κλάδους των Επιστημών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Θετικών, Θεωρητικών, με έμφαση στη Θεολογική Επιστήμη. Οι συλλογές είναι κυρίως στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, αλλά και σε άλλες  γλώσσες, εξυπηρετώντας το σύνολο της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.

Εκτός των παραπάνω, η Βιβλιοθήκη διαθέτει διαδικτυακή πύλη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάδειξη του Ορθοδόξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων», Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά. Ο επισκέπτης μπορεί να ανατρέξει στο Ψηφιακό Αρχείο, το οποίο αποτελείται από ένα πλήθος τεκμηρίων, όπως Βιβλία, Περιοδικά, Οπτικοακουστικό Αρχείο, Εικόνες – Τοιχογραφίες, Ιερά Σκεύη και Φωτογραφικό Υλικό, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί.

Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη για το κοινό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://libraryoac.gr/el/.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό κατά τη διάρκεια όλου του έτους, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 15:00 και Σάββατο 09:00 - 13:00.


Φωτογραφίες

-