ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς, των Ιερών Μητροπόλεων Πέτρας και Χερρονήσου και Ιεραπύτνης και Σητείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) σε συνεργασία με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς, των Ιερών Μητροπόλεων Πέτρας και Χερρονήσου και Ιεραπύτνης και Σητείας με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η θεματική ενότητα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την επιμορφωτική περίοδο Σεπτέμβριος 2019-Φεβρουάριος 2020 που θα υλοποιηθεί στο  Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως  είναι η κάτωθι:

 
Θεματική Ενότητα
1.       
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 28 ωρών. Ανώτερος ενδεικτικός αριθμός συμμετεχόντων ανά Τμήμα είναι τα 30 άτομα. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.

Βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης των Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1592/2010) και η μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υλοποίηση

Οι ώρες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα καθορισθούν με βάση τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών αιθουσών και των συμμετεχόντων (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους χώρους εκπαίδευσης θα παρέχονται στις ιστοσελίδες: του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (www.ipe.gr), της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (www.oac.gr), της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου (www.impeh.gr) και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας (www.imis.gr).

Πληροφορίες - Αιτήσεις

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (www.ipe.gr) στη διαδρομή Προσκλήσεις – Προκηρύξεις > Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, να προμηθευτούν και να καταθέσουν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής:

Στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Επικοινωνία με τον Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά, Γενικό Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, στα τηλέφωνα: 28240 22245 ή 28240 22500 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου. Επικοινωνία με τον Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Tίτο Tαμπακάκη, στα τηλέφωνα 2841032320, 6944721948, e-mail: [email protected]

Στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας. Επικοινωνία με τον Αρχιδιάκονο Αμβρόσιο Σκαρβέλη στο τηλέφωνο 6947429637 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (υπόψιν του)

Απευθείας στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή μέσω ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα (υπόψιν Αρχιμ. Θεολόγου Αλεξανδράκη, τηλ. επικοινωνίας 6979552222)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Μετά την λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Οι κληρικοί οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκουν και να δηλώνεται ότι: α) η συμμετοχή γίνεται με την έγκριση του Μητροπολίτη, β) τυγχάνουν μισθοδοτούμενοι εκ του Δημοσίου Ταμείου και γ) δεν ανήκουν στην Y.E. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) μισθολογική κατηγορία.

Αποτελέσματα

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με κριτήριο τις υπηρεσιακές και  επιμορφωτικές τους ανάγκες και το μορφωτικό τους επίπεδο.

Τα αποτελέσματα των επιλογών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (www.ipe.gr) και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (www.oac.gr).

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του

Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.)

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας

 

Για την αίτηση πατήστε εδώ.