Επιστημονική συνάντηση για τη φαρμακευτική έρευνα

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2018 ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, διεθνής εσωτερική συνάντηση δικτύου επιστημόνων που εργάζονται στη δομική γονιδιωματική βιολογία και που προέρχονται από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρίες από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες,

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2018 ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, διεθνής εσωτερική συνάντηση δικτύου επιστημόνων, οποίοι εργάζονται στη δομική γονιδιωματική βιολογία και που προέρχονται από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρίες από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και τη Βραζιλία. Οι επιστήμονες αυτοί με άξονα τη συνεργασία για την προώθηση της έρευνας σχετικά με νέα φάρμακα, αξιοποιούν τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα της ιατρικής και της βιολογίας, τοποθετώντας πάνω από οποιοδήποτε εμπορικό, προσωπικό ή και ακαδημαϊκό όφελος, τον άνθρωπο. Κύριος στόχος των συζητήσεων είναι η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα, επιτυγχάνοντας αποδοτικότερα και οικονομικότερα φάρμακα με ταχύτερη προώθησή τους στους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου.