Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: ΕΥ ΖΗΝ ΚΑΙ ΕΥ ΘΝΗΣΚΕΙΝ. Πρακτικά συνεδρίου στην ΟΑΚ 29.03-01.04.2019


Φωτογραφίες

«Νεκρό Παιδί», Γεώργιος Κόρδης, Ψηφιακή Ζωγραφική 2016