Συνεργασία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης με Διαπολιτισμικό-Περιβαλλοντικό Οργανισμό

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Ιουλίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης φιλοξενήθηκε ο κ. Πάνος Πούλος, υπεύθυνος του οργανισμού με την επωνυμία: «Φιλοξενία», η οποία εστιάζει σε Ευρωπαϊκά - Εθνικά Διαπολιτισμικά και Περιβαλλοντικά Προγράμματα. Σκοπός ήταν η συγκρότηση ευρύτερων συνεργασιών με άξονα την επιμόρφωση των νέων της Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υποστήριξης φορέων νεολαίας, συμπεριλαμβάνοντας και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας (ΕΚΝ), το οποίο είναι Παράρτημα της ΟΑΚ στα Νωπήγια Κισσάμου.

Στην αναλυτική συζήτηση με τον κ. Πούλο έλαβαν μέρος: ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο Rüdiger Noll, Εκτελεστικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Ακαδημιών της Ευρώπης (Oikosnet Europe), η επιστημονική συνεργάτιδα του Ιδρύματος Κατερίνα Καρκαλά-Ζορμπά και ο υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, Παραρτήματος της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης.


Το επόμενο διάστημα θα φιλοξενηθούν στην ΟΑΚ, νέοι εθελοντές από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την τοπική κουλτούρα και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τόπου μας, αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του Ιδρύματος.


Φωτογραφίες

-