Συμμετοχή της ΟΑΚ σε διαδικτυακή συνάντηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσημη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TORAL (Training on religion as a lever towards mental and physical health), το οποίο επιτυχώς υλοποιεί η ΟΑΚ ως Ερευνητικό Κέντρο από κοινού με τη Χριστιανική Θεολογική Ακαδημία της Βαρσοβίας (Πολωνία), τα Πανεπιστήμια Erciyes (Καισάρεια) και Gazi (Άγκυρα) της Τουρκίας, την Εθνική Ένωση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες της Βουλγαρίας και την Εταιρία Phoenix του Βελγίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε αναλυτικά η πρόοδος σε κάθε ενότητα του έργου και κατατέθηκαν κατ’ ελάχιστον 50 περιπτώσεις με πλήρη στοιχεία αναφοράς, από τον κάθε εταίρο του προγράμματος, που σχετίζονται με τα θέματα της Θρησκείας και της Υγείας. Την ΟΑΚ εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, κ. Αντώνης Καλογεράκης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.religion-health.eu

 


Φωτογραφίες

-