Συμμετοχή της ΟΑΚ σε διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς και ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδρύματος, Αντώνης Καλογεράκης είχαν τηλεδιάσκεψη με την κ. Ιφιγένεια Συνενάκη, η οποία είναι Χειρίστρια Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, στα πλαίσια αίτησης που κατέθεσε η ΟΑΚ για χρηματοδότηση και προσέλκυση εθελοντών για τις δράσεις του Ιδρύματος, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps).

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, ο Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ και Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας, το οποίο είναι Παράρτημα του Ιδρύματος, Αντώνης Καλογεράκης, συμμετείχε σε Διαδικτυακή Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European Churches – CEC) με θεματολογία σχετική με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Καλογεράκης παρουσίασε το άρθρο του: “European Green Deal – Focusing on the Strategy of the European Commission for the Energy” («Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Εστιάζοντας στην Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργειας»), το οποίο ανέλυε το σχέδιο για το ενεργειακό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξηγώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων μορφών ενέργειας με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και δίδοντας έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, μέσω της ενεργειακής δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τις πρωτοβουλίες της ΟΑΚ, για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον πλανήτη.

 


Φωτογραφίες

-
-