Πρώιμες Χριστουγεννιάτικες πρακτικές και έθιμα

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, οι Medievalists.net και το περιοδικό After Constantine: Stories from the Late Antique and Early Byzantine Era διοργανώνουν διαδικτυακό συνέδριο

Η Orthodox Academy of Crete - Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, οι Medievalists.net και το περιοδικό After Constantine: Stories from the Late Antique and Early Byzantine Era διοργανώνουν διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο "Πρώιμες Χριστουγεννιάτικες πρακτικές και έθιμα", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom στις 16 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00.

Τα έθιμα και οι πρακτικές των πρώτων Χριστουγέννων διέφεραν σε διάφορες περιοχές και κοινότητες. Με τον καιρό, αυτές οι πρώιμες παραδόσεις εξελίχθηκαν και επηρεάστηκαν από πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και ιστορικούς παράγοντες, διαμορφώνοντας τους εορτασμούς των Χριστουγέννων που γνωρίζουμε σήμερα. Το συνέδριο σκοπεύει να υπογραμμίσει αυτή την ποικιλία εορτασμών και παραδόσεων κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τον Πρώιμο Μεσαίωνα και να δημιουργήσει έναν οικουμενικό λόγο γύρω από το θέμα.

Τα θέματα του συνεδρίου (χωρίς περιορισμό) είναι:
1. Ο ρόλος της εκκλησίας στη διαμόρφωση των χριστουγεννιάτικων πρακτικών
2. Σκηνές Γέννησης και απεικόνιση της γέννησης του Ιησού
3. Κάλαντα και ψαλμοί Χριστουγεννιάτικων ύμνων
4. Η ανάπτυξη του χριστουγεννιάτικου εορτασμού

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους στα αγγλικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του περιοδικού ([email protected]) έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2023, σε μορφή Word. 17:00