Προσφορά Εκπαιδευτικού Υλικού στο Λύκειο Κολυμπαρίου

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Η ΟΑΚ, στην προσπάθειά της να στηρίξει τη μαθητιώσα νεολαία του τόπου και να συμβάλει στη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής μάθησης, προσέφερε στο Λύκειο Κολυμπαρίου, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ως ένδειξη συμπαράστασης της ΟΑΚ στο πολύτιμο έργο που επιτελείται στις Σχολικές Μονάδες της περιοχής.

Η ευγενής αυτή προσφορά από την ΟΑΚ και τους υπευθύνους του ειδικού ετήσιου Προγράμματος “JCRETE”, έγινε αποδεκτή από τoν Διευθυντή του Λυκείου κ. Ζαχαρία Κουτουλάκη και τους Εκπαιδευτικούς με ευχαριστίες, καθώς καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες του Σχολείου.

Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές για θέματα που απασχολούν τους ίδιους ως προς την ορθή χρήση των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και με εκπαιδευτικούς, κατά την οποία τονίσθηκε ότι η ΟΑΚ θα είναι πάντοτε παρούσα στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής.