«Οργάνωση, εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Πυροπροστασίας»

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, η Εκπαίδευση του προσωπικού των Τραπεζικών καταστημάτων που βρίσκονται στην περιοχή Ευθύνης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καντάνου, σε θέματα Πυροπροστασίας, στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας, το προσωπικό των τραπεζικών ιδρυμάτων ενημερώθηκε από Αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου, για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, ως μέλος μιας ομάδας Πυροπροστασίας, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά δέκα τραπεζικά καταστήματα και το προσωπικό Ασφαλείας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών των υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε κατάσβεση πυρκαγιάς με χρήση φορητού πυροσβεστήρα από τις ομάδες πυροπροστασίας και παρουσίαση του ενδεδειγμένου τρόπου χρήσης των μέσων Πυροπροστασίας της ΟΑΚ.


Φωτογραφίες

-
-
-
-
-