Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης εταίρος στη διαβούλευση για το «Σχέδιο Βιώσιμης Μετάβασης της Κρήτης»

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Η ΟΑΚ συμμετέχει στη διαμόρφωση του σχεδίου για την «Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση της Κρήτης», με συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) – Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία και με την έγκριση της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με διοργανωτή τον Διευθυντή του ΠΤΑΚ-Ενεργειακού Κέντρου, Δρ. Νικόλαο  Ζωγραφάκη και τη συμμετοχή της Εκπροσώπου της Γραμματείας «Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Αντωνίας Πρόκα, Καθηγητών από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Καθ. Θ. Τσούτσος, Καθ. Γ. Σταυρακάκης), από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Αν. Καθ. Δ. Κατσαπρακάκης, Καθ. Δ. Χρηστάκης), από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΙΤΕ, από τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου, Πλατανιά κτλ.

Τις δράσεις της ΟΑΚ ως Ερευνητικού και Συνεδριακού Κέντρου για την επίτευξη δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ, κ. Αντώνης Καλογεράκης, αναλύοντας τις:

·         Προτεραιότητες της ΟΑΚ, που είναι: ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η μείωση της ανεργίας, η προώθηση συνεργατικών μοντέλων ανάπτυξης (ενεργειακές κοινότητες), η προσέλκυση νέων οικονομικών πόρων και προγραμμάτων, η εκπαίδευση των νέων, η επίτευξη βιώσιμης ευημερίας.

·         Προσδοκίες της ΟΑΚ, που είναι: η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της Κρήτης, η εξοικονόμηση πόρων, η συμμετοχή των κατοίκων (ενεργειακή δημοκρατία), η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και της κινητικότητας με βιώσιμες μεθόδους.

Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως: η μείωση των ρύπων, η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα, η απασχόληση των νέων της υπαίθρου σε καινοτόμες δραστηριότητες για να μείνουν στον τόπο τους, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική κρίση, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στην Κρήτη.


Φωτογραφίες

-