Εισαγωγή στα κείμενα του Πρώιμου Χριστιανισμού: Διαδικτυακό εργαστήρι

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης πραγματοποιεί διαδικτυακό εργαστήρι στο διάστημα 18-20 Μαρτίου 2023 με τίτλο "Εισαγωγή στα κείμενα του πρώιμου Χριστιανισμού".

Σκοπό του εργαστηρίου αποτελεί η εισαγωγή των ενδιαφερομένων σε μία κριτική ανάγνωση της πρώιμης χριστιανικής γραμματείας. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιχειρήσουν την άντληση ιστορικών, κοινωνικών και φιλολογικών στοιχείων μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, αλλά και τα Πατερικά κείμενα, κατανοώντας ταυτόχρονα και τη μεθοδολογία παραγωγής ιστορίας μέσα από ένα πρωτογενές κείμενο. Ο βαθμός δυσκολίας ως προς την ανάγνωση/σχολιασμό των πηγών κρίνεται ελάχιστος, καθώς οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα κείμενα στη νεοελληνική απόδοσή τους. Η συγκεκριμένη αναγνωστική μεθοδολογία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο κατά την ανάγνωση των πηγών που συναντούμε στα σχολικά εγχειρίδια των μαθημάτων της ιστορίας και των θρησκευτικών. Σημειώνεται, βέβαια, ότι τα κείμενα δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανάλυση με βάση τα θεολογικά τους συμφραζόμενα, αλλά θα αντιμετωπιστούν ως υλικό καταγραφής κοινωνικής ιστορίας, φιλολογικής και παλαιογραφικής ανάγνωσης.

Για περισσότερα, για το κόστος συμμετοχής και την φόρμα εγγραφής, πατήστε εδώ. 


Φωτογραφίες

-
-