ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

 Επιστημονικά Συνέδρια στην ΟΑΚ

* Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενός από τα σημαντικότερα Συνέδρια Φυσικής (8th International Conference on New Frontiers in Physics), το οποίο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, με τη συμμετοχή 250 διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων, μεταπτυχιακών φοιτητών, ειδικευμένων σε θέματα των διαφόρων κλάδων της Φυσικής, όπως της φυσικής βαρέων ιόντων, της πυρηνικής φυσικής, της φυσικής στοιχειωδών σωματίων, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας. Επίσης, στο Συνέδριο συμμετείχαν και επιστήμονες από παρεμφερείς κλάδους, π.χ. των μαθηματικών, της μαθηματικής φυσικής, της κβαντικής οπτικής κ.ά.

* Το επόμενο Συνέδριο Agile Crete, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, αποτελεί ένα ιδιαίτερο Συνέδριο ανταλλαγής ιδεών σχετικά με την ευέλικτη ανάπτυξη του λογισμικού Agile. Στον παραπάνω προβληματισμό του Συνεδρίου θα ενταχθεί και η συζήτηση για το λογισμικό SoCraTes “Software Craft and Testing (un)”. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι θα λάβουν μέρος Προγραμματιστές από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ζηλανδία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική κ.λπ.), ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αξιοθέατα της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://agilecrete.org/.


Φωτογραφίες

-