Δημοσίευση Άρθρου

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Στο Περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία» δημοσιεύθηκε άρθρο του Βιβλιοθηκονόμου και Επιστημονικού συνεργάτη της ΟΑΚ, κ. Ιωάννη Μουντογιαννάκη, που αφορά τη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ «Το Φως» (116ο τεύχος, σελ. 26).

Το άρθρο αναρτήθηκε και ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα http://www.ekt.gr/el/news/23360, όπως επίσης έχει ενταχθεί και σε προηγούμενο τεύχος του Newsletter EKT http://r.m.ekt.gr/nztslz7d4c.html?t=1573464421

Για να διαβάσετε το άρθρο επισκεφθείτε την τοποθεσία: https://www.ekt.gr/sites/ekt-site/files/magazine-files/kainotomia_116.pdf


Φωτογραφίες

-