Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Από 7 μέχρι 12 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) το 21ο Διεθνές Συνέδριο Ανιχνευτών Απεικόνισης Ακτινοβολίας (21st International Workshop on Radiation Imaging Detectors -  iWoRiD).     

Οργανωτής ήταν το Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, με τον συντονισμό από τους Καθηγητές Δρ Αριστοτέλη Κυριάκη και Δρ. Γεώργιο Φανουράκη.   

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι Καθηγητές «το σημαντικό αυτό Συνέδριο iWoRiD  διεξάγεται κάθε χρόνο και αποτελεί  σημείο συνάντησης για ενημέρωση   σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις στον τομέα των ανιχνευτών προσδιορισμού θέσης και των απεικονιστικών τεχνικών με χρήση ακτινοβολίας. Τα θέματα περιελάμβαναν την επεξεργασία και τον χαρακτηρισμό αισθητήρων ακτινοβολίας (στερεάς κατάστασης, αερίων ή σπινθηριστών), τεχνολογίες διασύνδεσης αισθητήρων με τα ηλεκτρονικά ανάγνωσης σήματος, σχεδιασμό  ολοκληρωμένων  ηλεκτρονικών συστημάτων ανάγνωσης και συλλογής δεδομένων και εφαρμογές σε διάφορους επιστημονικούς και βιομηχανικούς τομείς».

Το συγκεκριμένο συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 200 σύνεδροι και  δόθηκαν   πάνω από 80 ομιλίες σχετικές με τα προαναφερόμενα πεδία έρευνας. Ο τομέας δε των σύγχρονων ιατρικών απεικονιστικών τεχνικών είχε την τιμητική του με πάνω από 20 ομιλίες, σχετικές με τις τελευταίες εξελίξεις για την ανίχνευση και θεραπεία καρκίνου του στήθους και του εγκεφάλου, που σύντομα θα εφαρμοστούν κλινικά.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

https://akyr41.wixsite.com/iworid2019).

  

*

Στη συνέχεια (14-20 Ιουλίου τ.έ.),  ένα νέο Συνέδριο θα λάβει χώρα στην ΟΑΚ σε θέματα πληροφορικής, το οποίο μάλιστα θα δώσει την ευκαιρία στους νέους να μυηθούν στη σωστή χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ως μέσο και εργαλείο και όχι ως παιχνίδ


Φωτογραφίες

-
-