Δεύτερο Call of Paper για το περιοδικό: After Constantine

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους στο περιοδικό έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021

Το Περιοδικό εκδίδεται στην Αγγλική γλώσσα, μία φορά κατ’ έτος, με ειδική θεματολογία, από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και η πρόσβασή του είναι ανοικτή, ενώ τα τεύχη του διατίθενται στον επίσημο ισότοπο του Περιοδικού: www.afterconstantine.com 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους στο περιοδικό έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ([email protected]), σε μορφή Word και PDF.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.afterconstantine.com/post/call-for-submissions-after-constantine-journal