10ο Διεθνές Συνέδριο για τα Νέα Σύνορα στις Φυσικές Επιστήμες

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Με ιδιαίτερη συγκίνηση έκλεισε (close session) το 10ο Διεθνές Συνέδριο για τα Νέα Σύνορα στις Φυσικές Επιστήμες. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ κάνοντας μία κοινωνιολογική αναφορά στην έννοιες κλείνω (close) - ανοίγω (open) σημείωσε ότι «τίποτα δεν κλείνει, όταν μπορούμε να ανοίγουμε αμέσως κάτι νέο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή. Μπορεί να κλείνει κάτι (μεταφυσικώ τω τρόπω), αλλά πάντα θα υπάρχει ένα άνοιγμα κι αυτό εξαρτάται από το τι αφήνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Σήμερα, τόνισε, χάσαμε έναν παγκόσμιο μουσικό Έλληνα, ο οποίος άφησε ένα πλούσιο μουσικό πολιτισμό. Ο Μίκης Θεοδωράκης, φίλος του Ιδρύματος, πέρασε στον άλλον κόσμο, αλλά μάς άφησε πίσω μία μουσική παιδεία, με την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε». Το Συνέδριο έκλεισε με μουσική και φυσικά… με το πολύ γνωστό έργο του «ΖΟΡΜΠΑΣ»!


Φωτογραφίες

-
-
-