Δράσεις στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Εκπαιδευτικές Δράσεις για παιδιά με θεματική: «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ», θα πραγματοποιηθούν στην Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, «Το Φως». Ακολουθεί το Πρόγραμμα.