Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Αραβοκρατία στην Κρήτη

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Έναρξη του Συνεδρίου, σήμερα Παρασκευή 18:00, σύμφωνα με το Πρόγραμμα