Διεθνές Συμπόσιο Αγιογραφίας

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Η ΟΑΚ σε συνεργασία με τον καταξιωμένο Αγιογράφο-Ζωγράφο Δρ Γεώργιο Κόρδη,διοργανώνουν Διεθνές Συμπόσιο Αγιογραφίας από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες - εγγραφή στο https://isioac.wixsite.com/isioac.gr

Η ΟΑΚ σε συνεργασία με τον καταξιωμένο Αγιογράφο-Ζωγράφο Δρ Γεώργιο Κόρδη,διοργανώνουν Διεθνές Συμπόσιο Αγιογραφίας από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες - εγγραφή στο https://isioac.wixsite.com/isioacgr


Φωτογραφίες

Διθνές Συμπόσιο Αγιογραφίας