Προτάσεις για καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικές μονάδες

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΟΑΚ, βασικός άξονας είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης πόρων

  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΟΑΚ, βασικός άξονας είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας για αυτό και κατά τις επισκέψεις σχολείων στην Ακαδημία, μοιράζεται το επισυναπτόμενο φυλλάδιο διάδοσης καλών πρακτικών στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, οι οποίες, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη και παράλληλα να διδαχθούν οι μαθητές τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Διάδωση καλών πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας