Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση στην ΟΑΚ είναι από τις προτεραιότητες του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ, για αυτό και γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Η ανακύκλωση στην ΟΑΚ είναι από τις προτεραιότητες του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ, για αυτό και γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενημερώνοντας και τους Συνέδρους βάσει του επισυναπτόμενου πολύγλωσσου υλικού. 

ΟΑΚ Ανακύκλωση


Φωτογραφίες

-
-
-