Περπατώντας στα Καλντερίμια της ΟΑΚ

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

Τα Καλντερίμια της ΟΑΚ –με μεγάλο μεράκι από το 1996 μέχρι και σήμερα– κατασκευάζουν φοιτητές από τη Γερμανία, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, από τις σχολές του Oppenheim (Επαγγελματική Σχολή), Koblenz (Επαγγελματική Σχολή Τοπίου) και Bitburg (Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού). Τώρα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε ψηφιακά σε αυτά μέσα από την πλατφόρμα του YouTube και συγκεκριμένα στο διαδικτυακό κανάλι του Michael Hemmes, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας αυτής. Εκεί, θα ενημερωθείτε παράλληλα και για τις εξορμήσεις των φοιτητών στη Δυτική Κρήτη.

https://www.youtube.com/channel/UCgWLWRq3t0MXiWxUd1VpPuQ/videos?view=0&sort=da&flow=grid