Τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: Εγκύκλιος, Μήνυμα και Αποφάσεις

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας –το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώνα, έπειτα από 1300 χρόνια– έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) από 16 έως 25 Ιουνίου 2016.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας –το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώνα, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) από 16 έως 25 Ιουνίου 2016. Το ιστορικό αυτό γεγονός έθεσε τις βάσεις για έναν ουσιαστικό θεολογικό διάλογο και αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη των εκκλησιαστικών πραγμάτων και στη μετέπειτα ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανά την Οικουμένη.

Συνολικά έλαβαν μέρος 350 μέλη, ενώ στον αριθμό αυτό, προστέθηκε μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων. Αναμφισβήτητα, η επιτυχής διοργάνωση και διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στηρίχθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, το οποίο διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή με μεγάλες δυνατότητες και ευελιξία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, αλλά ταυτοχρόνως, στην πολυετή εμπειρία των εργαζομένων σε αυτό, οι οποίοι επέδειξαν υπευθυνότητα και μέγιστη αίσθηση της ευθύνης απέναντι στη δύσκολη αυτή ιστορική πρόκληση.

 

Τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: Εγκύκλιος, Μήνυμα και Αποφάσεις:

 

Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

1. Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμο.

2. Το Μυστήριον του Γάμου και τα κωλύμα.τα αυτού.

3. Η Ορθόδοξος Διασπορά.

4. Το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού.

5. Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον.

6. Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον.