Αγιογραφείο

Εργαστήριο Αγιογραφίας

Εργαστήριο Αγιογραφίας

«Η εικονογραφική τέχνη είναι θησαυρός πολυτίμητος της ορθόδοξης Παράδοσης. Στο πλαίσιό της η αισθητική συναντά τη θεολογία κατά τρόπο απαράμιλλο. Το θεολογικό περιεχόμενο της εκκλησιαστικής διδασκαλίας
Περισσότερα →

Σεμινάρια Αγιογραφίας

Σεμινάρια Αγιογραφίας

Στα σεμινάρια επιδιώκεται οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μία θεωρητική προσέγγιση της εικόνας και στη συνέχεια να αποκτήσουν μια καλή γνώση της τεχνικής της βυζαντινής αγιογραφίας. Παράλληλα εξοικειώνονται
Περισσότερα →

Παραγγελίες

Παραγγελίες

Όσοι ενδιαφέρονται για παραγγελίες και αγορά εικόνων μπορούν να απευθύνονται στην Αγιογράφο της Ορθοδόξου Ακαδημίας: Κωνσταντίνα Στεφανάκη e-mail: k.stefanaki@oac.gr
Περισσότερα →